Vikendi so namenjeni spodbujanju dialoga v paru in/ali s sosedom.
Pari ne bodo pozvani k delitvi kot skupina, razen v primeru spontane osebne geste.